За пощенският списък „Без Мишка”

Нека първо да кажем какво представлява един пощенски списък.

Пощенският списък представлява мрежа от потребители, които получават всяко писмо, изпратено до e-мейл адреса на списъка. Това означава, че от момента, в който се регистрирате като негов потребител, ще получавате всички съобщения, които се адресират до този списък като писма в пощенската Ви кутия, ако не укажете друго.

По този начин всеки въпрос може да се зададе както на определен потребител, така и на цялата аудитория на списъка. Ето някои важни неща, които трябва да знаете, за да използвате пощенския списък “Без Мишка” пълноценно във вид на въпроси и отговори:

Как да стана потребител на пощенския списък “Без Мишка”?

До този момент само чета писмата, които се изпращат до списъка. Защо да се включвам в дискусията?

Има ли някакъв установен етикет на общуване, който да имам предвид, когато изпращам писмо до потребителите на пощенския списък?

Получавам много писма в пощенската си кутия от списъка. Има ли възможност да намаля техния брой?

Мога ли да разгледам архива на списъка с всички писма, които са се разменили в него?

Искам да се отпиша от списъка. Как да го направя?

Как да стана потребител на пощенския списък “Без Мишка”?

За да станете потребител на списъка, изпратете писмо с двете си имена и електронната си пощенска кутия на e-мейл адрес bezmishka-owner@yahoogroups.com или се свържете с нас оттук

До този момент само чета писмата, които се изпращат до списъка. Защо да се включвам в дискусията?

Ако темата на дискусията в списъка не ви интересува, можете да се включите като започнете дискусия на тема, която повече ще отговаря на вашите интереси. Ако имате въпроси – задайте ги, независимо какви са. Разбира се, препоръчително е да се придържате към тематиката на списъка – компютърни проблеми и взаимопомощ. Всеки зададен въпрос ще е полезен, защото по този начин и останалите потребители ще научат неговия отговор. Обсъждането влиза в архива на списъка и на по-късен етап винаги може да се отвори и да се прочете.

Искам да се включа в дискусията. Как да го направя?

Когато получите писмо от пощенския списък, на което искате да отговорите, чрез бутона “Reply” (“Отговори”) на Вашата поща Вие ще изпратите отговор до всички потребители на пощенския списък. Ако смятате, че Вашият отговор е важен за всички потребители и/или че дискусията, която започвате, засяга всички потребители, уверете се, че в полето “получател” на Вашата поща фигурира e-мейл адреса bezmishka@yahoogroups.com. За да изпратите писмо само до един потребител на списъка, уверете се, че в полето “получател” на Вашата поща фигурира само неговият личен e-мейл адрес.

Има ли някакъв установен етикет на общуване, който да имам предвид, когато изпращам писмо до потребителите на пощенския списък?

Да, има. Досега установените правила, които е препоръчително да се спазват, са:

1. Всяко писмо, което се изпраща към електронния адрес на пощенския списък “Без Мишка”, трябва да е написано грамотно и четливо, за да могат потребителите, които го използват, лесно да разберат какво е написано и какво се има предвид с него.

– наказание: няма;

2. Темата (subject-а) на всяко писмо трябва ясно и точно да описва съдържанието му. Заглавия от рода на “Помогнете” и “Имам проблем” не са желателни. Много хора просто биха пренебрегнали писма с неясни заглавия и може да се окаже, че писмото Ви може да бъде пропуснато от човека, който има отговор на вашия проблем.

– наказание: 1 точка;

3. Не са желателни безсъдържателните писма – “Браво!”, “Много добре”, “Какви са тези неща, бе!” и т. н. Нека подобни мнения бъдат подкрепени с аргументи.

– наказание: 1 точка;.

4. Отговорът на дадено писмо трябва да е отгоре на цитата, не отдолу.

– наказание: 1 точка;

5. Когато администраторът прави забележки публично в списъка, е забранено да му се отговаря в рамките на списъка. Ако имате коментар или допълнителен въпрос по темата - моля, пишете на администратора лично писмо.

– наказание: 1 точка;

6. Забранява се дискусията на политически и религиозни теми.

– наказание: 2 точки и изтриване на съответното писмо от архива;

7. Забраняват се автоматичните отговори. Моля, хората, които ги използват по време на отпуски или невъзможност да отговарят лично, да изключат този списък от автоматичния отговор.

– наказание: включване на функцията No email (без писма);

8. Забранява се употребата на заплахи, вулгарни думи, цинизми и обиди, както в подписите, така и в самите съобщения, както към потребителите, така и към трети лица и организации. Забраняват се писмата, които по някакъв начин изясняват междуличностни отношения в този контекст. Същото важи и за всяко писмо, което по някакъв начин накърнява конституционните права и свободи на всеки гражданин.

– наказание: модерация и изтриване на съответното писмо от архива;

9. Забранява се обсъждането по теми, насърчаващи или поощряващи незаконни действия. Това включва и незаконното публикуване и разпространение на програми, кракове, пачове и серийни номера, както и заявките за такива.

– наказание: модерация и изтриване на съответното писмо от архива;

10. Забранява се публикуването на рекламни материали и линкове с изразена рекламна цел освен пряко свързаните с потребителите на списъка нужди и интереси. Това включва автоматични писма, изпратени от сайтове и социални мрежи от името на даден потребител на пощенския списък.

– наказание: две точки и изтриване на съответното писмо от архива.

11. Забраняват се личните писма със съдържание  от типа на изясняване на лични взаимоотношения, срещи, уговорки, гаджета, съученици, общи познати и въобще всичко, което интересува само един, двама или няколко души и е свързано с техния личен живот, работа  и/или отношения помежду им или с трети лица.

– наказание: една точка и изтриване на съответното писмо от архива.

С въведените точки ще бъдат оценявани потребителите при необходимост, като при достигане на 3 точки следва модерация на дадения потребител (т. е. администраторът ще прочита и евентуално редактира всяко писмо на дадения потребител, преди то да бъде изпратено до целия списък).

Разбира се, модерирането ще бъде само за определен период от време (от един до три месеца), а след този период, точките ще се зануляват.

При необходимост се допуска писмо на даден потребител да бъде изтривано от архива на списъка, който се намира на адрес: http://groups.yahoo.com/group/bezmishka/.

Получавам много писма в пощенската си кутия от списъка. Има ли възможност да намаля техния брой?

Да, разбира се. Има четири положения, в които може да се постави настройката за получаване на писмата от пощенския списък за всеки един потребител.

1. Индивидуални писма (Individual Emails) – това е настройка по подразбиране. Ще рече, че всяко едно писмо, изпратено до пощенския списък ще бъде пращано и до Вашата пощенска кутия незабавно. Това е най-удобният начин да знаете какво се случва с дискусията във всеки един момент.

Във всеки един момент можете да активирате тази настройка като изпратите празно писмо на адрес bezmishka-normal@yahoogroups.com

2. Дневно резюме (Daily Digest) – това е настройка, при която ще получавате един път дневно всички писма на групи от по 25 писма, които са пристигнали по-рано в списъка. При дневното резюме не се получават прикачените файлове към писмата.

Във всеки един момент можете да активирате тази настройка като изпратите празно писмо на адрес bezmishka-digest@yahoogroups.com

3. Специални съобщения (Only Special Announcements) – това е настройка, при която не получавате съобщенията, които се разменят в пощенския списък, а само специалните съобщения, които могат да се пишат само от модератори при важни поводи. Модераторите могат да решат да не използват тази функция – тогава няма да получите нито едно писмо от списъка повече, или могат да решат да я използват много рядко.

Можете да активирате тази настройка като изпратите искане за това на адрес bezmishka-owner@yahoogroups.com

4. Без писма (No Mail / Web Only) – това е настройка, при която Вие не получавате никакви писма от пощенския списък, а имате достъп до него единствено чрез Интернет страницата му на адрес: http://groups.yahoo.com/group/bezmishka/

Във всеки един момент можете да активирате тази настройка като изпратите празно писмо на адрес bezmishka-nomail@yahoogroups.com

След всяка смяна на настройката ще получите писмо на английски език, което Ви уведомява, че процедурата е приключила успешно.

Мога ли да разгледам архива на списъка с всички писма, които са се разменили в него?

Да, разбира се. Независимо дали сте регистриран потребител или не, можете по всяко време да разглеждате архива на списъка с всички изпратени писма до електронната поща на списъка на адрес http://groups.yahoo.com/group/bezmishka/. Използвайки пощенска програма, бихте могли да търсите в архива локално на вашия компютър с много повече възможности.

Искам да се отпиша от списъка. Как да го направя?

За да се отпишете от пощенския списък, пратете празно писмо на e-мейл адрес bezmishka-unsubscribe@yahoogroups.com След това ще получите писмо на английски за потвърждаване на отписването. Отговорете му също с празно писмо.

За повече информация и въпроси относно пощенския списък “Без Мишка”, моля, обръщайте се към екипа на проекта на e-мейл адрес info@bezmishka.org или от проформата на сайта - http://bezmishka.org/contact.

Автор: Екипът на „Без мишка“
Публикувано на 10 Юни 2006
Последна промяна: 4 Март 2011

Прикачен файлГолемина
Правила на пощенския списък Без мишка от 1 Май 20108.9 КB

Warning: Table './bezmishka/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:381:\"Table './bezmishka/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('За пощенският списък „Без Мишка”', 'node/17', '', '54.92.167.9', 0, 'XV2kCcnK-bOXDAbBR83Fp3', 205, 1493122802)\";s:5:\"%file\";s:66:\"/home/bezmishka/bezmishka.org/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:63;}', 3, '', 'http://be in /home/bezmishka/bezmishka.org/includes/database.mysql.inc on line 135