Полезни Сайтове

По-долу ще намерите полезни сайтове за слепите и слабо-виждащите на различни тематики:

Сайтове на Български език:

Най-старият сайт за слепи в България "Без Монитор":
http://www.bezmonitor.com

Фондация "Хоризонти":
http://www.horizonti.bg

Програма за компютърно обучение IDOL:
http://www.integriert-studieren.jku.at/idol/bg/

Блог на Костадин Колев - сайт с полезни новини и ръководства, съобразени с нуждите и изискванията на хората със зрителни увреждания:
http://k-kolev1985.blogspot.com/

Сайтове на Английски език:

Клавишни комбинации за различни програми:
http://allhotkeys.com

Дискусионен списък и друга полезна информация за JAWS For Windows:
http://www.jaws-users.com/

Ето още един сайт, който помага при работата с компютър на хората с увреждания:
http://www.aidis.org/index.php

Пощенски списък посветен на направата на скриптове за JAWS:
http://www.freelists.org/archive/jawsscripts

Сайт посветен на достъпността за хората с увреждания в по-глобален мащаб:
http://www.accessibleworld.org/

American Foundation for the Blind:
http://www.afb.org

Freedom Scientific:
http://www.freedomscientific.com/

Безплатния екранен четец - NVDA:
http://www.nvda-project.org/

Екранен четец - WindowIce:
http://www.gwmicro.com

Кралски национален институт за незрящи
http://rnib.org.uk/

Сайтове на Руски език:

Компютърни технологии за незрящи и слабовиждащи:
http://tiflocomp.ru

Томско регионално обществено движение "Висшето образование, достъпно за инвалидите" / ТРОД "ДИВО":
http://www.divo.tomsk.ru/html/index.htm

Всерусийско общество на Слепите:
http://www.vos.org.ru

Ако имате предложения за някои сайт, който не е включен в списъка, не се колебайте да се свържете с нас.


Warning: Table './bezmishka/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:348:\"Table './bezmishka/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed\nquery: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('Полезни Сайтове', 'node/160', '', '54.92.167.9', 0, 'bpXFtSg451tDbWJ0k11Kn2', 89, 1493122533)\";s:5:\"%file\";s:66:\"/home/bezmishka/bezmishka.org/modules/statistics/statistics.module\";s:5:\"%line\";i:63;}', 3, '', 'http://bezmishka.org/links', '&# in /home/bezmishka/bezmishka.org/includes/database.mysql.inc on line 135